EMAIL email

Moğolistan kuşlar listesi

(Moğolca, İngilizce, Rusça, Çince, Japonca, Korece, Kazakça, Türkçe)

İçindekiler

Contents
(English)
Гарчик
(Монгол хэл)
目录
(中文简体)
目錄
(中文繁體)
目次
(日本語)
목차
(중국어)
[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Share

Howard ve Moore 4. Baskı dayalı

(Every attempt has been made to use legitimate Turkish names based on Internet sources but complete accuracy is not guaranteed)

NON-PASSERINES   NON-PASSERINES  
  ANSERIFORMES   KAZSILAR  
  Anatidae subfamilyDendrocygninae
subfamilyAnserinae
subfamilyAnatinae
subfamilyGenera Incertae Sedis
  Ördekgiller subfamilyDendrocygninae
subfamilyAnserinae
subfamilyAnatinae
subfamilyGenera Incertae Sedis
 
  GALLIFORMES   TAVUKSALAR  
  Phasianidae subfamilyPhasianinae   Sülüngiller subfamilyPhasianinae  
  PHOENICOPTERIFORMES   FLAMINGOLAR  
  Phoenicopteridae     Flamingogiller    
  Podicipedidae     Batağangiller    
  COLUMBIFORMES   GÜVERCİNLER  
  Columbidae subfamilyColumbinae
  Güvercingiller subfamilyColumbinae  
  PTEROCLIFORMES   BAĞIRTLAKLAR  
  Pteroclidae     Bağırtlakgiller    
  CAPRIMULGIFORMES   ÇOBAN ALDATANLAR  
  Caprimulgidae subfamilyCaprimulginae   Çobanaldatangiller subfamilyCaprimulginae  
  Apodidae subfamilyApodinae   Ebabilgiller (Sağangiller) subfamilyApodinae  
  CUCULIFORMES   GUGUKSULAR  
  Cuculidae subfamilyCuculinae   Gugukgiller subfamilyCuculinae  
  GRUIFORMES   TURNAMSILAR  
  Rallidae subfamilyRallinae   Yelvegiller subfamilyRallinae  
  Gruidae subfamilyGruinae   Turnagiller subfamilyGruinae  
  OTIDIFORMES   TOYLAR  
  Otididae     Toygiller    
  GAVIIFORMES   DALGIÇKUŞLARI  
  Gaviidae     Dalgıçgiller    
  PELECANIFORMES   PELIKANSILAR  
  Ciconiidae     Leylekgiller    
  Pelecanidae     Pelikangiller    
  Ardeidae     Balıkçılgiller    
  Threskiornithidae     Aynakgiller    
  Phalacrocoracidae     Karabatakgiller    
  CHARADRIIFORMES   YAĞMUR KUŞLARI  
  Burhinidae
    Kocagözgiller  
  Recurvirostridae subfamilyRecurvirostrinae
subfamilyHimantopodinae
  Kılıçgagagiller subfamilyRecurvirostrinae
subfamilyHimantopodinae
 
  Charadriidae subfamilyPluvialinae
subfamilyCharadriinae
subfamilyVanellinae
  Cılıbıtgiller (Yağmurcungiller) subfamilyPluvialinae
subfamilyCharadriinae
subfamilyVanellinae
 
  Rostratulidae     Boyalı su çulluğugiller    
  Scolopacidae subfamilyNumeniinae
subfamilyLimosinae
subfamilyCalidrinae
subfamilyScolopacinae
subfamilyTringinae
  Çullukgiller subfamilyScolopacinae
subfamilyGallinagininae
subfamilyTringinae
subfamilyArenariinae
subfamilyCalidrinae
subfamilyPhalaropodinae
 
  Turnicidae     Karatavukgiller    
  Glareolidae subfamilyGlareolinae   Bataklık kırlangıcıgiller subfamilyGlareolinae  
  Stercorariidae     Korsanmartıgiller    
  Laridae subfamilyLarinae
subfamilySterninae
  Martıgiller subfamilyLarinae
subfamilySterninae
 
  ACCIPITRIFORMES   GÜNDÜZ YIRTICI KUŞLARI  
  Pandionidae     Balık kartalıgiller    
  Accipitridae subfamilyGypaetinae
subfamilyAccipitrinae
  Atmacagiller subfamilyGypaetinae
subfamilyAccipitrinae
 
  STRIGIFORMES   GECE YIRTICI KUŞLARI  
  Strigidae subfamilySurniinae
subfamilyStriginae
  Baykuşgiller subfamilySurniinae
subfamilyStriginae
 
  BUCEROTIFORMES   BOYNUZGAGALAR  
  Upupidae     İbibikgiller    
  PICIFORMES   AĞAÇKAKANSILAR  
  Picidae subfamilyJynginae
subfamilyPicinae
  Ağaçkakangiller subfamilyJynginae
subfamilyPicinae
 
  CORACIIFORMES   GÖKKUZGUNUMSULAR  
  Meropidae     Arıkuşugiller    
  Coraciidae     Gökkuzgunugiller    
  Alcedinidae subfamilyAlcedininae
subfamilyHalcyoninae
  Yalıçapkınıgiller subfamilyAlcedininae
subfamilyHalcyoninae
 
  FALCONIFORMES   DOĞANLAR  
  Falconidae subfamilyFalconinae   Doğangiller subfamilyFalconinae  
           
PASSERINES  
ÖTÜCÜ KUŞLAR
 
  Oriolidae     Sarıasmagiller    
  Dicruridae     Dicruridae    
  Laniidae     Örümcekkuşugiller    
  Corvidae     Kargagiller    
  Prunellidae     Dağ bülbülügiller    
  Paridae     Baştankaragiller    
  Remizidae     Çulhakuşugiller    
  Passeridae     Serçegiller    
  Motacillidae     Kuyruksallayangiller    
  Fringillidae subfamilyFringillinae
subfamilyCarduelinae
  İspinozgiller subfamilyFringillinae
subfamilyCarduelinae
 
  Plectrophenacidae
     
  Emberizidae     Çintegiller    
  Alaudidae     Toygargiller    
  Panuridae        
  Locustellidae    

Kamışçıngiller

   
  Acrocephalidae        
  Hirundinidae subfamilyHirundininae   Kırlangıçgiller subfamilyHirundininae  
  Pycnonotidae     Arap Bülbülügiller    
  Phylloscopidae     Çıvgıngiller    
  Aegithalidae     Uzunkuyruklubaştankaralar (Uzunkuyrukgiller)    
  Sylviidae     Ötleğengiller    
  Regulidae     Çalı kuşugiller    
  Bombycillidae     İpekkuyruklular    
  Certhiidae     Tırmaşık kuşugiller    
  Sittidae subfamilySittinae
subfamilyTichodrominae
  Sıvacıgiller (Sıvacı kuşugiller) subfamilySittinae
subfamilyTichodrominae
 
  Troglodytidae     Çit kuşugiller    
  Sturnidae subfamilySturninae   Sığırcıkgiller subfamilySturninae  
  Cinclidae     Derekuşugiller (Su karatavuğugiller)    
  Muscicapidae subfamilyMuscicapinae
subfamilySubfamily name to follow
subfamilySaxicolinae
  Sinekkapangiller subfamilyMuscicapinae
subfamilyKararlaştırılmamış
subfamilySaxicolinae
 
  Turdidae subfamilyTurdinae   Ardıçkuşugiller subfamilyTurdinae