EMAIL email

Монгол орны шувууны зүйлийн нэр

(Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл, Хятад хэл, Япон хэл, Солонгос хэл, Казак хэл, Түрэг хэл)

Гарчик

Contents
(English)
目录
(中文简体)
目錄
(中文繁體)
目次
(日本語)
목차
(중국어)
İçindekiler
(Türkçe)
[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Share

(Howard and Moore 4th edition)

  NON-PASSERINES  
NON-PASSERINES
 
Family
 
Овог
 
  ANSERIFORMES   ГАЛУУТАН  
  Anatidae subfamilyDendrocygninae
subfamilyAnserinae
subfamilyAnatinae
subfamilyGenera Incertae Sedis
  Нугасныхан subfamilyDendrocygninae
subfamilyAnserinae
subfamilyAnatinae
subfamilyGenera Incertae Sedis
 
  GALLIFORMES   ТАХИАТАН  
  Phasianidae subfamilyPhasianinae   Гургуулынхан subfamilyPhasianinae  
  PHOENICOPTERIFORMES   НАЛТАН  
  Phoenicopteridae     Налынхан    
  Podicipedidae     Шунгуурынхан    
  COLUMBIFORMES   ТАГТААТАН  
  Columbidae subfamilyColumbinae
  Тагтааныхан subfamilyColumbinae  
  PTEROCLIFORMES   НОГТРУУТАН  
  Pteroclidae     Ногтрууныхан    
  CAPRIMULGIFORMES   ЭРГҮҮБОРТОН  
  Caprimulgidae subfamilyCaprimulginae   Эргүүборынхон subfamilyCaprimulginae  
  Apodidae subfamilyApodinae   Ураацхайнхан subfamilyApodinae  
  CUCULIFORMES   ХӨХӨӨТӨН  
  Cuculidae subfamilyCuculinae   Хөхөөнийхөн subfamilyCuculinae  
  GRUIFORMES   ТОГОРУУТАН  
  Rallidae subfamilyRallinae   Түнжүүрийнхэн    
  Gruidae subfamilyGruinae   Тогорууныхан    
  OTIDIFORMES   ТООДОГТОН  
  Otididae     Тоодогийнхон    
  GAVIIFORMES   ГАХУУНТАН  
  Gaviidae     Гахууныхан    
  PELECANIFORMES   ХОТОНТОН  
  Ciconiidae     Өрөвтасынхан    
  Pelecanidae     Хотонгийхон    
  Ardeidae     Дэглийнхэн    
  Threskiornithidae     Билүүсийнхэн    
  Phalacrocoracidae     Гогойныхон    
  CHARADRIIFORMES   ХИАЗТАН  
  Burhinidae     Шарандангийнхан    
  Recurvirostridae subfamilyRecurvirostrinae
subfamilyHimantopodinae
  Ээтэнгийнхэн    
  Charadriidae subfamilyPluvialinae
subfamilyCharadriinae
subfamilyVanellinae
  Хиазынхан subfamilyPluvialinae
subfamilyCharadriinae
subfamilyVanellinae
 
  Rostratulidae     Хараалжирынхан    
  Scolopacidae subfamilyNumeniinae
subfamilyLimosinae
subfamilyCalidrinae
subfamilyScolopacinae
subfamilyTringinae
  Хомноотынхон subfamilyNumeniinae
subfamilyLimosinae
subfamilyCalidrinae
subfamilyScolopacinae
subfamilyTringinae
 
  Turnicidae     Гурван Шивнүүрийнхэн    
  Glareolidae subfamilyGlareolinae   Хөгтийнхөн subfamilyGlareolinae  
  Stercorariidae     Захлайнхан    
  Laridae subfamilyLarinae
subfamilySterninae
  Цахлайнхан subfamilyLarinae
subfamilySterninae
 
  ACCIPITRIFORMES   ХАРЦГАЙТАН*  
  Pandionidae     Явлагийнхан    
  Accipitridae subfamilyGypaetinae
subfamilyAccipitrinae
  Харцгайнхан subfamilyGypaetinae
subfamilyAccipitrinae
 
  STRIGIFORMES   УУЛЬТАН  
  Strigidae subfamilySurniinae
subfamilyStriginae
  Уулийнхан subfamilySurniinae
subfamilyStriginae
 
  BUCEROTIFORMES   ХИРСШУВУУТАН*  
  Upupidae     Өвөөлжийнхөн    
  PICIFORMES   ТОНШУУЛТАН  
  Picidae subfamilyJynginae
subfamilyPicinae
  Тоншуулынхан subfamilyJynginae
subfamilyPicinae
 
  CORACIIFORMES   ЗҮСЭГТЭН  
  Meropidae     Балчийнхан    
  Coraciidae     Зүсэгийнхэн    
  Alcedinidae subfamilyAlcedininae
subfamilyHalcyoninae
  Шогширынхон subfamilyAlcedininae
subfamilyHalcyoninae
 
  FALCONIFORMES   ШОНХОРТОН  
  Falconidae subfamilyFalconinae   Шонхорынхон subfamilyFalconinae  
           
  PASSERINES  
PASSERINES
 
Family
 
Овог
 
  Oriolidae     Шаргачийнхан    
  Dicruridae     Доронгынхон    
  Laniidae     Дунхайнхан    
  Corvidae     Хэрээнийхэн    
  Prunellidae     Хайруулдайхан    
  Paridae     Хөхбухынхан    
  Remizidae     Ураншувууныхан    
  Passeridae     Гоошувууныхан    
  Motacillidae     Цэгцгийнхэн    
  Fringillidae subfamilyFringillinae
subfamilyCarduelinae
  Бужиргынхан subfamilyFringillinae
subfamilyCarduelinae
 
  Plectrophenacidae
  Цасчхөмрөгийнхөн    
  Emberizidae     Хөмрөгийнхөн    
  Alaudidae     Богширгынхон    
  Panuridae     Сахалт шагшуурга-
бялзуухайнхан
   
  Locustellidae     Шатансүүлтийнхэн    
  Acrocephalidae     Охилбялзуухайнхан    
  Hirundinidae subfamilyHirundininae   Хараацайныхан subfamilyHirundininae  
  Pycnonotidae     Бөлбөлийнхөн    
  Phylloscopidae     Дуучшувууныхан    
  Aegithalidae     Сүүлтбухынхан    
  Sylviidae     Зэржигэнийхэн    
  Regulidae     Тананцарынхан    
  Bombycillidae     Энхэтийнхэн    
  Certhiidae     Бялзуумарынхан    
  Sittidae subfamilySittinae
subfamilyTichodrominae
  Тоншголжиныхон subfamilySittinae
subfamilyTichodrominae
 
  Troglodytidae     Урагчиныхан    
  Sturnidae subfamilySturninae   Тодолынхон subfamilySturninae  
  Cinclidae     Харзлайнхан    
  Muscicapidae subfamilyMuscicapinae
subfamilySubfamily name to follow
subfamilySaxicolinae
  Намнаахайнхан subfamilyMuscicapinae
subfamilyБитүүлэг
subfamilySaxicolinae
 
  Turdidae subfamilyTurdinae   Хөөндэйнхэн subfamilyTurdinae