EMAIL email

Хятад орны шувууны зүйлийн нэр

(Хятад хэл, Англи хэл, Япон хэл, Солонгос хэл, Ветнам хэл, Монгол хэл)

Гарчик

Contents
(English)
目录
(中文简体)
目錄
(中文繁體)
目次
(日本語)
목차
(중국어)
Mục lục
(Tiếng Việt)
[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Share

(Howard and Moore 2003)

* Asterisk indicates family or order name based on Inner Mongolian name

  NON-PASSERINES   NON-PASSERINES  
Family
 
Овог
 
  ANSERIFORMES   ГАЛУУТАН  
Anatidae subfamilyDendrocygninae
subfamilyOxyurinae
subfamilyAnserinae
subfamilyAnatinae
subfamilyGenera Incertae Sedis
  Нугасныхан subfamilyDendrocygninae
subfamilyOxyurinae
subfamilyAnserinae
subfamilyAnatinae
subfamilyGenera Incertae Sedis
 
  GALLIFORMES   ТАХИАТАН  
  Phasianidae subfamilyRollulinae
subfamilyPhasianinae
  Гургуулынхан subfamilyRollulinae
subfamilyPhasianinae
 
  PHOENICOPTERIFORMES   НАЛТАН  
  Phoenicopteridae     Налынхан    
  Podicipedidae     Шунгуурынхан    
  COLUMBIFORMES   ТАГТААТАН  
  Columbidae subfamilyColumbinae
subfamilyRaphinae
  Тагтааныхан subfamilyColumbinae
subfamilyRaphinae
 
  PTEROCLIFORMES   НОГТРУУТАН  
  Pteroclidae     Ногтрууныхан    
  PHAETHONTIFORMES   ХАЛУУТАН*  
  Phaethontidae     Халууныхан*    
  CAPRIMULGIFORMES   ЭРГҮҮБОРТОН  
  Podargidae     Podargidae    
  Caprimulgidae subfamilyEurostopodinae
subfamilyCaprimulginae
  Эргүүборынхон subfamilyEurostopodinae
subfamilyCaprimulginae
 
  Apodidae subfamilyHemiprocninae
subfamilyApodinae
  Ураацхайнхан subfamilyHemiprocninae
subfamilyApodinae
 
  CUCULIFORMES   ХӨХӨӨТӨН  
  Cuculidae subfamilyCentropodinae
subfamilyCuculinae
  Хөхөөнийхөн subfamilyCentropodinae
subfamilyCuculinae
 
  GRUIFORMES   ТОГОРУУТАН  
  Rallidae subfamilyRallinae   Түнжүүрийнхэн    
  Gruidae subfamilyGruinae   Тогорууныхан    
  OTIDIFORMES   ТООДОГТОН  
  Otididae     Тоодогийнхон    
  GAVIIFORMES   ГАХУУНТАН  
  Gaviidae     Гахууныхан    
  PROCELLARIIFORMES   САЛХИШУВУУТАН*  
  Diomedeidae     Хөвчшувууныхан*    
  Hydrobatidae     Далайн хараацайнхан*    
  Procellariidae     Салхичшувууныхан*    
  PELECANIFORMES   ХОТОНТОН  
  Ciconiidae     Өрөвтасынхан    
  Pelecanidae     Хотонгийхон    
  Ardeidae     Дэглийнхэн    
  Threskiornithidae     Билүүсийнхэн    
  Fregatidae     Тоноочшувууныхан*    
  Sulidae     Сүлшувууныхан*    
  Phalacrocoracidae     Гогойныхон    
  Anhingidae     Anhingidae    
  CHARADRIIFORMES   ХИАЗТАН  
  Burhinidae     Шарандангийнхан    
  Haematopodidae subfamilyHaematopodinae
subfamilyIbidorhynchinae
  Алаг зарагынхан* subfamilyHaematopodinae
subfamilyIbidorhynchinae
 
  Recurvirostridae subfamilyRecurvirostrinae
subfamilyHimantopodinae
  Ээтэнгийнхэн    
  Charadriidae subfamilyPluvialinae
subfamilyCharadriinae
subfamilyVanellinae
  Хиазынхан subfamilyPluvialinae
subfamilyCharadriinae
subfamilyVanellinae
 
  Rostratulidae     Хараалжирынхан    
  Jacanidae     Тонгол гургуулдайнхан*    
  Scolopacidae subfamilyNumeniinae
subfamilyLimosinae
subfamilyCalidrinae
subfamilyScolopacinae
subfamilyTringinae
  Хомноотынхон subfamilyNumeniinae
subfamilyLimosinae
subfamilyCalidrinae
subfamilyScolopacinae
subfamilyTringinae
 
  Turnicidae     Гурван шивнүүришнхэн    
  Glareolidae subfamilyGlareolinae   Хөгтийнхөн subfamilyGlareolinae  
  Alcidae subfamilyAethiinae
subfamilyAlcinae
  Далайн шовшуурынхон* subfamilyAethiinae
subfamilyAlcinae
 
  Stercorariidae     Захлайнхан    
  Laridae subfamilyAnoinae
subfamilyGyginae
subfamilyRynchopinae
subfamilyLarinae
subfamilySterninae
  Цахлайнхан subfamilyAnoinae
subfamilyGyginae
subfamilyRynchopinae
subfamilyLarinae
subfamilySterninae
 
  ACCIPITRIFORMES   ХАРЦГАЙТАН  
  Pandionidae     Явлагийнхан    
  Accipitridae subfamilyElaninae
subfamilyGypaetinae
subfamilyAccipitrinae
  Харцгайнхан subfamilyElaninae
subfamilyGypaetinae
subfamilyAccipitrinae
 
  STRIGIFORMES   УУЛЬТАН  
  Tytonidae subfamilyTytoninae
subfamilyPhodilinae
  Tytonidae (гуйванга) subfamilyTytoninae
subfamilyPhodilinae
 
  Strigidae subfamilyIeraglaucinae
subfamilySurniinae
subfamilyStriginae
  Уулийнхан subfamilyIeraglaucinae
subfamilySurniinae
subfamilyStriginae
 
  TROGONIFORMES   ТОНШУУЛАГ ХӨХӨӨТӨН*  
  Trogonidae     Тоншуулаг хөхөөнийхөн*    
  BUCEROTIFORMES   ХИРСШУВУУТАН*  
  Bucerotidae     Хирсшувууныхан*    
  Upupidae     Өвөөлжийнхөн    
  PICIFORMES   ТОНШУУЛТАН  
  Indicatoridae     Indicatoridae    
  Picidae subfamilyJynginae
subfamilyPicumninae
subfamilyPicinae
  Тоншуулынхан subfamilyJynginae
subfamilyPicumninae
subfamilyPicinae
 
  Ramphastidae subfamilyMegalaiminae   Сахалт Цондууллагынхан*    
  CORACIIFORMES   ЗҮСЭГТЭН  
  Meropidae     Балчийнхан    
  Coraciidae     Зүсгийнхэн    
  Alcedinidae subfamilyHalcyoninae
subfamilyAlcedininae
  Шогширынхон subfamilyHalcyoninae
subfamilyAlcedininae
 
  FALCONIFORMES   ШОНХОРТОН  
  Falconidae subfamilyFalconinae   Шонхорынхон subfamilyFalconinae  
  PSITTACIFORMES   ТОТЬТОН  
  Cacatuidae subfamilyCacatuinae   Залаат тотийнхон* subfamilyCacatuinae  
  Psittaculidae subfamilyPsittaculinae
subfamilyLoriinae
  Тотийнхон subfamilyPsittaculinae
subfamilyLoriinae
 
           
  PASSERINES   PASSERINES  
Family   Овог  
  Pittidae     Тарлан таргалжийнхан*    
  Eurylaimidae    Өргөн хошуут шувуухайнхан*   
  Campephagidae subfamilyPericrocotinae
subfamilyCampephaginae
  Ярмааныхан* subfamilyPericrocotinae
subfamilyCampephaginae
 
  Vireonidae     Vireonidae    
  Oriolidae     Шаргачийнхан    
  Artamidae     Artamidae    
  Vangidae     Vangidae    
  Aegithinidae     Aegithinidae    
  Dicruridae     Доронгынхон    
  Rhipiduridae     Rhipiduridae    
  Laniidae     Дунхайнхан    
  Corvidae     Хэрээнийхэн    
  Monarchidae     Monarchidae    
  Dicaeidae     Dicaeidae    
  Nectariniidae     Тольт шувуухайнхан*    
  Irenidae subfamilyIreninae
subfamilyChloropseinae
  Тайван шувууныхан* subfamilyIreninae
subfamilyChloropseinae
 
  Urocynchramidae     Urocynchramidae    
  Prunellidae     Хайруулдайхан    
  Ploceidae     Оёдолч болжморынхон*    
  Estrildidae subfamilyEstrildinae
subfamilyLonchurinae
  Шооболжморынхон* subfamilyEstrildinae
subfamilyLonchurinae
 
  Passeridae     Гоошувууныхан    
  Motacillidae     Цэгцгийнхэн    
  Fringillidae subfamilyFringillinae
subfamilyCarduelinae
  Бужиргынхан subfamilyFringillinae
subfamilyCarduelinae
 
  Plectrophenacidae
  Цасчхөмрөгийнхөн    
  Emberizidae     Хөмрөгийнхөн    
  Stenostiridae     Stenostiridae    
  Paridae     Хөхбухынхан    
  Remizidae     Ураншувууныхан    
  Alaudidae     Богширгынхон    
  Panuridae     Сахалт шагшуурга-
бялзуухайнхан
   
  Cisticolidae subfamilyCisticolinae
subfamilyPriniinae
  Заржгиныхан subfamilyCisticolinae
subfamilyPriniinae
 
  Locustellidae     Шатансүүлтийнхэн    
  Acrocephalidae     Охилбялзуухайнхан    
  Pnoepygidae     Pnoepygidae    
  Hirundinidae subfamilyHirundininae   Хараацайныхан subfamilyHirundininae  
  Pycnonotidae     Бөлбөлийнхөн    
  Phylloscopidae     Дуучшувууныхан    
  Scotocercidae     Гуждахайнхан*    
  Aegithalidae     Сүүлтбухынхан    
  Sylviidae     Зэржигэнийхэн    
  Zosteropidae     Цэндгийнхэн*    
  Timaliidae     Хурагчийнхан    
  Pellorneidae     Pellorneidae    
  Leiothrichidae     Амрагборынхон*    
  Regulidae     Тананцарынхан    
  Bombycillidae     Энхэтийнхэн    
  Certhiidae     Бялзуумарынхан    
  Sittidae subfamilySittinae
subfamilyTichodrominae
  Тоншголжиныхон subfamilySittinae
subfamilyTichodrominae
 
  Troglodytidae     Урагчиныхан    
  Sturnidae subfamilySturninae
subfamilyMainatinae
  Тодолынхон subfamilySturninae
subfamilyMainatinae
 
  Cinclidae     Харзлайнхан    
  Muscicapidae subfamilyMuscicapinae
subfamilySubfamily name to follow
subfamilyCossyphinae
subfamilySaxicolinae
  Намнаахайнхан subfamilyMuscicapinae
subfamilyБитүүлэг
subfamilyCossyphinae
subfamilySaxicolinae
 
  Turdidae subfamilyMyadestinae
subfamilyTurdinae
  Хөөндэйнхэн subfamilyMyadestinae
subfamilyTurdinae