wuti qingwen jian

Орос Монгол толь
(Русско-Монгольский словарь)
Ш. Лувсанвандан

Russian-Mongolian dictionary

Улсын хэвлэлэйн газар
Ulaanbaatar 1982