Mongolian Bird Names in ten languages

Монгол орны шувууны зүилийн нэрийн арван хэлний толь (латин - монгол - орос - англи - герман - франц - унгар - хятад - япон - солонгос)
Mongol orni shuvuuni züilin nerin arvan khelni tol' (latin, mongol, oros, angli, german, frants, ungar, khyatad, yapon, solongos)

А. Болд et al

Улаанбаатар 2007 (Ulaanbaatar)

ISBN: 9789992981040